Kế toán tài sản

Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và kinh doanh thương mại. Hiện tại Công ty là nhà đầu tư lớn nhất theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), BOT (Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao), quản lý và vận hành (O&M) trong lĩnh vực xử lý nước thải như nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, Tham Lương Bến Cát, Từ Sơn, Phú Đô, Yên Sở, Bắc Thăng Long –Vân Trì, Nha Trang… và phát triển các dự án bất động sản lớn như  khu nhà ở cao tầng có quy mô khoảng 1000 căn hộ tại khu đất CT03 phường Phú Thượng, Dự án nhà ở Vườn  Đào, Tây Hồ, Hà Nội, các khu đô thị tại Bắc Ninh …và một số dự án lớn khác tại TP Hồ Chí Minh.

Với môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định và thu nhập cao, Công ty chúng tôi đang cần tuyển vị trí sau:

 1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán tài sản – Số lượng: 01 người
 2. Mô tả công việc:
 3. - Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ- CCDC, Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ hợp pháp của các chứng từ TSCĐ- CCDC, Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ- CCDC đúng qui định của Công ty và Nhà nước.
  – Lắp mã, dán tem từng TSCĐ- CCDC trong toàn Công ty/ Các Công ty thành viên, các nhà máy vận hành.
  – Theo dõi chặt chẽ tài sản Cty và hệ thống các Công ty thành viên, các nhà máy để đảm bảo tài sản sử dụng đúng người, đúng mục đích. - Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc điều TSCĐ- CCDC toàn Công ty: Lập báo cáo, theo dõi tình hình biến động của TSCĐ-CCDC.
  – Xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ và thời gian phân bổ hao mòn CCDC; Tính toán chính xác mức khấu hao TSCĐ và hao mòn CCDC phân bổ vào chi phí SXKD theo mức độ hao mòn của TSCĐ và qui định; Chuyển số liệu khấu hao và hao mòn cho từng bộ phận để hạch toán.
  – Thành lập hội đồng, hồ sơ thanh lý TSCĐ-CCDC đúng chế độ qui định.
  – Tham gia xây dựng qui trình, qui định hạch toán, qui định quản lý TSCĐ: ( Qui định hạch toán tăng TSCĐ từ mua sắm, tăng TSCĐ hình thành từ XDCB, điều chuyển giữa các đơn vị, qui định hạch toán giảm TSCD do chuyển nượng và thanh lý, qui định về trích khấu hao, qui trình kiểm kê TSCĐ…).
  – Triển khai kiểm kê TSCĐ- CCDC trong toàn Công ty: Lập báo cáo kiểm kê , cập nhật kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kết quả kiểm kê toàn Công ty.
  – Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các phòng ban, các công ty thành viên, các nhà máy vận hành.
  – Theo dõi quá trình sửa chữa lớn nhỏ của TSCĐ, CCDC, thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu
  – Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan chức năng, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng , BGĐ và Ban kiểm soát nội bộ
  – Sắp xếp và lưu trữ chứng từ TSCĐ-CCDC khoa học đúng qui định của Công ty và Nhà nước.
 4. Các chính sách phúc lợi
 5. – Chế độ lương thưởng, BHXH, BHYT theo quy định và chế độ phúc lợi xã hội khác
 6. – Môi trường làm việc thân thiện – Cơ sở vật chất khơi nguồn cảm hứng sáng tạo
  1. Nộp hồ sơ:
   Ứng viên điền vào Đơn ứng tuyển (Theo mẫu đơn ứng tuyển của Công ty) và gửi về địa chỉ: tuyendung@phudiengroup.vn.

  Tải về : Mẫu đơn ứng tuyển