Trạm máy xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

Trạm máy xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

 

Trạm máy xử lý nước thải thị xã Cửa Lò

Địa chỉ: Xã Nghi Thu – Thị Xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An

Quy mô dự án:

–          Diện tích đất: 2.600 m2

–          Công suất: 3.700 m3/ngđ

–          Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009 đến năm 2010.