Dự Án Trạm xử lý nước thải Hồ Tây

9hotay

Dự Án Trạm xử lý nước thải Hồ Tây

 

Trạm xử lý nước thải Hồ Tây.

Địa chỉ: Phường Nhật Tân – Quận Tây Hồ – Thành phố Hà Nội

Quy mô dự án:

–          Diện tích đất: 4.000 m2

–          Công suất: 22.800m3/ngày đêm

–          Thời gian thực hiện dự án: 2010 – 2013