Dự Án Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát

phudien_22d8a2iadfa

Dự Án Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát

 

Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát – Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phường An Phú Đông – Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự án:

– Công suất: 250.000 m3/ngđ

– Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2008 đến năm 2015.