Dự Án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia

Dự Án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia

Địa chỉ: Phường Đình Bảng – Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

Quy mô dự án:

–          Diện tích đất 72.870 m2

–          Diện tích sàn xây dựng: 65.000 m2

–          Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 12 năm 2008