Dự án Khu đô thị mới dọc đường HN2 – Tỉnh Bắc Ninh

khudothi-duonghn2

Dự án Khu đô thị mới dọc đường HN2 – Tỉnh Bắc Ninh