Dự án hệ thống thu gom lưu vực S3 và Nhà máy XLNT tập trung tại Phú Đô

Dự án hệ thống thu gom lưu vực S3 và Nhà máy XLNT tập trung tại Phú Đô

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Yên Xá – Phú Đô nhằm cải thiện môi trường lưu vực thuộc sông Tô Lịch và một phần sông Nhuệ.

Địa chỉ: Huyện Từ Liêm và Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội.

Quy mô dự án:

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (giai đoạn 1):

– Diện tích đất: 38.900 m2

– 84.000 m3/ngày đêm

– Thời gian thực hiện: 2009 – 2014